Webinar GfK na żądanie:
Cenzus punktów sprzedaży materiałów budowlano-remontowych w Polsce

Dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób

 

Procesy rozwoju gospodarczego oraz ewolucja postaw konsumenckich stawiają przed producentami z branży remontowo-budowlanej coraz to nowe wyzwania. Jednym z nich jest etap dystrybucji, w którym można odnaleźć zarówno analogie do innych branż, jak i zjawiska, które są specyficzne tylko dla niej.

Jedną z cech odróżniającą rynek remontowo-budowlany, w tym problematykę dystrybucji, od wielu innych rynków, było ograniczenie rzetelnych źródeł informacji.

Podstawową bolączką producentów materiałów remontowo-budowlanych w Polsce jest brak pełnej informacji o liczbie tradycyjnych punktów sprzedaży oferujących określone grupy asortymentowe. Skutkuje to brakiem obiektywnej wiedzy o stopniu krycia tradycyjnego kanału dystrybucji przez poszczególnych producentów

Taka sytuacja niepełnej wiedzy o procesach dziejących się na poziomie makro utrudnia efektywne zarządzanie kategoriami i bez wątpienia nie jest sprzymierzeńcem handlowców.
Branża pozbawiona wartościowych źródeł informacji, pozbawiona jest pomocnych analiz w planowaniu efektywnych strategii sprzedażowych.

Właśnie zmieniamy ten stan rzeczy. Dajemy dostęp do pierwszego i jedynego na rynku cenzusa branży budowlano-remontowej w Polsce. Umożliwia on rzetelną ocenę dystrybucji numerycznej i ważonej, dostarcza pełny opis charakterystyki kanałów dystrybucji materiałów remontowo-budowlanych w Polsce:

  • pełną informację o liczbie punktów sprzedaży, ich specyfice oraz potencjale
  • analizę sektorową dystrybucji tradycyjnej vs. poprzez sieci wielkoformatowe DIY
  • obiektywną wiedzę na temat pokrycia rynku firmową siecią dystrybucji
  • informacje o dotarciu sił sprzedaży do najlepszych punktów
Webinar GfK na żądanie:

Cenzus 2019 punktów sprzedaży materiałów budowlano-remontowych w Polsce

Prelegent: Marcelin Matusiak, Stra
tegic Insight Manager, GfK

Cenzus_DIY_2019_600x330