Consumer Life:TrendKey2021

Jak wyglądają globalne trendy konsumenckie?

GfK-Consumer-Life-LandingPage-1070x612-72dpi

Potrzeby i preferencje nabywców zmieniają się szybkim tempie. Precyzyjna wiedza o aktualnych trendach oraz motywacjach konsumentów jest bardzo istotna z perspektywy biznesowej, ponieważ umożliwia prognozowanie nowych potrzeb i oczekiwań nabywców.

Trend Key to autorski model GfK, który monitoruje dynamikę i charakter zmian zachodzących na rynku na poziomie konsumenta. Raport jest oparty na twardych danych liczbowych, dzięki czemu pozwala zaplanować lokalną strategię marketingową. Badanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadać na poniższe pytania:

  • Jak silny jest trend?
  • Na jakich konsumentów oddziałuje najbardziej?
  • Jak wpływa na produkty lub usługi, które firma zamierza wprowadzić na rynek?

Raport przedstawia 9 trendów konsumenckich zidentyfikowanych po dokładnej analizie danych z globalnego projektu Consumer Life oraz obserwacji światowego rynku dóbr i usług z 30 krajów. W raporcie uwzględniamy także przykłady, w jaki sposób dominujące trendy znajdują odzwierciedlenie na różnych rynkach i w poszczególnych kategoriach produktów.

To kolejny raport GfK, który został wzbogacony o segmentację psychograficzną Value Scope – nasze globalnie zwalidowane narzędzie, które pomaga jeszcze lepiej zrozumieć konsumenta i profilować całe społeczeństwa czy też określone grupy celowe. Dzięki temu zyskujemy szeroką wiedzę o wartościach życiowych konsumentów.

„Największe, najdłużej prowadzone i najobszerniejsze badanie trendów konsumenckich na świecie.”

Grusznic-Drobinska_Dominika_150x224  
Dominika Grusznic - Drobińska   
Dominika.Grusznic-Drobinska@gfk.com   

T +48 505 196 242