Raport: Handel detaliczny w Europie

Trendy w europejskim sektorze handlu detalicznego

Przedstawiamy kompleksową analizę branży handlu detalicznego w 32 krajach europejskich. Opracowanie zawiera analizy:

  • Siły nabywczej
  • Efektywności powierzchni sprzedażowej oraz prognoz obrotów na 2018
  • Wskaźników makroekonomicznych, w tym szacunki wzrostu sprzedaży

Siła nabywcza 2017
W 2017 r. średnia siła nabywcza każdego obywatela 28 państw członkowskich UE wynosiła 16 436 euro, co oznacza nominalny wzrost o 1,9% w porównaniu do roku poprzedniego.

GfK_Purchasing_Power_2017_LP