Webinar GfK na żądanie:
Łączenie danych panelowych
z analizą postaw i motywacji zakupowych

Dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób


W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym nabywcy korzystają z wielu sklepów i źródeł informacji o produktach. Wiedza o udziałach i dynamice marki może okazać się niewystarczająca do budowania strategii jej rozwoju. Niezbędna jest informacja o zakupach – do jakiej liczby odbiorców trafia produkt, gdzie jest kupowany, z jaką częstotliwością, kto jest jego nabywcą. Często potrzebujemy tę wiedzę uzupełnić o motywacje stojące za zakupem.

Analiza why2buy daje możliwość przeprowadzenia lub odwzorowania segmentacji nabywców na podstawie ich deklarowanych w wywiadach potrzeb, postaw oraz nastawienia do zakupów. Mając już zdefiniowane segmenty możemy przeanalizować ich zakupy i wyłonić grupy nabywców najistotniejsze dla danej kategorii.

Sprawdź, jak integracja danych zakupowych z odpowiedziami na pytania dotyczące motywacji i postaw pozwala osadzić wiedzę o produkcie w kontekście konsumenckim.

Webinar GfK na żądanie:
Łączenie danych panelowych z analizą postaw i motywacji zakupowych

Prelegenci:

  • Monika Hasslinger-Pawlak, Strategic Insight Manager, GfK
  • Agnieszka Łapińska, Strategic Insight Manager, GfK

DE_20180612_Shopper_Webinar_1200x799