Nowy wymiar prognozowania

Pobierz bezpłatne opracowanie

 

Rozwój technologii, w połączeniu ze zmianami zachowań konsumenckich, sprawia, że dziś to konsumenci, a nie handlowcy czy producenci, stają się siłą napędową gospodarki. Ich postawy i aktywność w zakresie zachowań zakupowych przemodelowują tradycyjne schematy obowiązujące w popycie i podaży.

Z kolei z punktu widzenia producentów i detalistów procesy te rodzą wyzwania natury logistycznej, jak dostarczyć odpowiednie towary właściwym klientom, we właściwym czasie i miejscu? Firmy powinny na nowo przemyśleć i ocenić proces planowania sprzedaży.

W ekonomii zorientowanej na klienta, zarówno marki, jak i detaliści muszą doskonalić sztukę planowania sprzedaży. Wyzwaniem jest prognozowanie przyszłego zapotrzebowania zarówno na istniejące, jak i nowe produkty. Decydująca jest elastyczność i zdolność dostosowywania się. Dzięki odpowiednim, wcześniejszym analizom, firmy mogą przewidzieć popyt i dopasować się do coraz bardziej wymagających konsumentów.

Wybór właściwego rozwiązania prognostycznego decyduje o sukcesie lub porażce. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, w którym omawiamy najważniejsze zasady.

 

 

GfKDemandForecastOverview_Banner_1200x628