Poznaj najnowsze światowe trendy konsumenckie i rynkowe

 

Analizowanie zachowań konsumentów to poszukiwanie odpowiedzi na wiele pytań. Jakie czynniki stymulują zmiany? Czy zachodzące zmiany otwierają nowe perspektywy? Jak można je w przyszłości wykorzystać? Aby trafnie i efektywnie planować działalność biznesową, niezbędne jest dysponowanie wiedzą na temat stylów życia, wartości, postaw i zachowań konsumentów na różnych rynkach. Ta wiedza jest pomocna w optymalizacji oraz kreowaniu przyszłej podaży i popytu.

Przedstawiamy GfK TrendKey (Consumer Life), największe na świecie badanie umożliwiające identyfikację głównych światowych trendów konsumenckich i rynkowych.

GfK TrendKey to kwantyfikacja trendów, poparta twardymi danymi. Dzięki tej wiedzy pomagamy nie tylko zrozumieć nastroje konsumenckie w Polsce na tle innych krajów, lecz także zidentyfikować istotne dla tych rynków trendy oraz wskazać na szanse i zagrożenia, które owe zmiany ze sobą niosą.

 

key-visual-pl-2019-consumer-life-trendkey-report