Sześć kroków do właściwego ustalenia cen internetowych

Pobierz darmowe opracowanie

Przyjęcie odpowiedniej strategii cenowej to klucz do utrzymania konkurencyjności i zmaksymalizowania przychodów. W dzisiejszym usieciowionym środowisku, w którym konsumenci mogą sprawdzać ceny w dowolnie wybranym miejscu i czasie, zarządzanie cenami internetowymi jest szczególnym wyzwaniem.

Zidentyfikowaliśmy sześć decydujących aspektów, które są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji cenowych:

1. Monitorowanie odpowiednich produktów i właściwej grupy konkurentów
2. Porównywanie cen własnych produktów z cenami występującymi na rynku
3. Podejmowanie decyzji cenowych na podstawie danych z zaufanych źródeł
4. Ustalenie częstotliwości otrzymywania informacji cenowych
5. Identyfikowanie jedynie istotnych zmian cen na rynku
6. Podejmowanie decyzji cenowych, które wspierają poziom zysku

 
Online_Pricing_Intelligence_Whitepaper