Raport: Handel detaliczny w Europie

Trendy w europejskim sektorze handlu detalicznego

Przedstawiamy kompleksową analizę branży handlu detalicznego w 32 krajach europejskich. Opracowanie zawiera analizy:

  • Siły nabywczej
  • Efektywności powierzchni sprzedażowej oraz prognoz obrotów na 2017
  • Wskaźników makroekonomicznych, w tym szacunki wzrostu sprzedaży

Siła nabywcza 2016: najwyższe wzrosty w Europie Środkowej i Wschodniej

W 2016 europejscy konsumenci ze wszystkich krajów unii dysponowali średnio kwotą 16 153 € na osobę, co oznacza wzrost (nominalny) siły nabywczej o 0,7% w porównaniu do roku ubiegłego.

Przedstawiamy kompleksową analizę branży handlu detalicznego w 32 krajach europejskich