Biometria w usługach finansowych

Czy jesteśmy gotowi na nowinki technologiczne?


Według badań prowadzonych przez GfK, w Polsce rośnie grupa osób, które z chęcią testują i sprawdzają nowinki technologiczne i produktowe – w 2016 roku 30 proc. osób deklarowało otwartość i chęć korzystania, z czego 12 proc. stanowiło grupę heavy users. Spodziewamy się kontynuacji trendu wzrostowego.

Równocześnie w usługach finansowych widocznym trendem technologicznym jest wykorzystywanie biometrii, czyli indywidualnych cech fizycznych klienta do jego automatycznego rozpoznawania i identyfikacji. Zjawisko to jest częścią bardziej ogólnego trendu automatyzacji placówek i obsługi klienta. Zainteresowanie tematem może wzrosnąć po wprowadzeniu dyrektywy o płatnościach mobilnych PSD2, rozszerzającej ramy prawne usług płatniczych.

Jednocześnie branża finansowa w Polsce jest jedną z najbardziej innowacyjnych w skali świata. Szereg podmiotów już teraz oferuje aplikacje i rozwiązania wykorzystujące biometrię. Trwają prace nad dalszym rozwojem tej dziedziny.

W odpowiedzi na powstające pytania zapraszamy do zakupu najnowszego raportu GfK „Biometria w usługach finansowych” poświęconego znajomości i wykorzystaniu tej technologii oraz szansom i zagrożeniom dla tego kierunku rozwoju oferty produktowej.

Kluczową korzyścią z raportu jest opis zjawiska od strony gotowości klienta-użytkownika, jego wiedzy i możliwych barier. Oferujemy źródło wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań wdrożeniowych, komunikacyjnych oraz sprzedażowych dla produktów wykorzystujących biometrię.